Умови користування веб-сайтом

Цей сайт має виключно інформаційний характер і призначений для широкої громадськості. Цей сайт містить інформацію про ТОВ «Європейський протеїн Україна», а розміщені матеріали ставлять перед собою виключно ознайомче завдання. Цей сайт не містить будь-яких оферт, пропозицій, рекомендацій щодо товарів, робіт чи послуг, а матеріали, розміщені на цьому сайті, не є такою офертою, пропозицією, рекомендацією. Інформація, розміщена на цьому сайті, не може слугувати підставою для суджень про точний склад товар, робіт чи послуг.

Усі тексти, фотографії, графіки, аудіо- та відеозаписи, html-коди, елементи інтерфейсу, торгові знаки, логотипи й інші матеріали, як і їхнє розміщення на цьому сайті, захищені авторським правом. Будь-яке несанкціоноване використання зазначених вище матеріалів або їхніх фрагментів без письмової згоди Правовласника є порушенням авторського права і тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

Згадувані в цих матеріалах торгові марки й фірмові найменування, зареєстровані як власність, також захищені авторським правом, у тому числі й у тих випадках, коли відсутня будь-яка спеціальна вказівка на цей факт.

Не допускається будь-яке несанкціоноване використання вмісту, яке може привести до порушення авторського права або інших прав власності. Відвідувачі можуть завантажувати, переглядати і роздруковувати окремі сторінки цього сайту, тільки якщо це необхідно для правильного використання інформації цього сайту і передбачено чинним законодавством.

ТОВ «Європейський Протеїн Україна» склало і сформувало зміст цього Сайту в міру своїх знань. Однак ТОВ «Європейський Протеїн Україна» не надає жодних гарантій, прямих або непрямих, відносно повноти, точності, достовірності або відповідності вмісту цього сайту для будь-якої конкретної мети. ТОВ «Європейський Протеїн Україна» не несе відповідальності за повноту, точність і актуальність інформації, представленої на цьому сайті. ТОВ «Європейський Протеїн Україна» не несе відповідальності за матеріали інтернет-сайтів, які належать третім особам і вихід на які можливий через посилання, наведені на сайті (якщо такі є).

ТОВ «Європейський Протеїн Україна» залишає за собою право вносити будь-які зміни в будь-які матеріали, зміст і дані, представлені на цьому сайті, має право без попереднього повідомлення вносити зміни до будь-яких його розділів, а також припиняти роботу окремих розділів сайту або сайту цілком у будь-який час на свій власний розсуд.

Те ж саме стосується і посилань, котрі прямо чи опосередковано наведені на цьому сайті з інформаційною метою. Незважаючи на перевірку матеріалів ТОВ «Європейський Протеїн Україна» не покладає на себе будь-які зобов’язання або відповідальність за зміст посилань на зовнішні джерела.

ТОВ «Європейський Протеїн Україна» не приймає жодних зобов’язань і не несе жодної відповідальності за будь-яку пряму або непряму шкоду, у т.ч. упущений прибуток, внаслідок відвідування і/або використання цього сайту, зокрема – за можливе псування, завдане вірусами обладнанню або іншим об’єктам власності внаслідок відвідування цього сайту, внаслідок використання його матеріалів або ж у результаті завантаження матеріалів із цього сайту.

Використання цього сайту регламентовано законодавством України. Українські суди мають ексклюзивну юрисдикцію щодо всіх суперечок, які можуть виникнути в зв’язку з використанням цього сайту.

Політика конфіденційності:

Персональні дані

ТОВ «Європейський Протеїн Україна» не вимагає від відвідувачів цього сайту розкриття будь яких персональних даних як умова користування цим сайтом. Якщо відвідувачі запитують інформацію через цей Сайт і надають ТОВ «Європейський Протеїн Україна» електронну адресу або ім’я та поштову адресу, вони дають згоду на те, що ці дані будуть використовуватися для надання запитуваної інформації, і що ТОВ «Європейський Протеїн Україна» може в майбутньому використовувати ці дані для надання іншої інформації про ТОВ «Європейський Протеїн Україна», яка може бути цікава для відвідувачів. Отримані від відвідувачів персональні дані не будуть передаватися будь-якій іншій організації.