EPU500 SPC-F

СП 51%
Молочна кислота 4-7%
Живі лактобактерії 10*5-10*6 CFU/г

Білок соєвого шроту – це найбільш наближений до тваринного за амінокислотним складом рослинний протеїн. Внаслідок цього даний продукт використовується у раціонах всіх видів продуктивних тварин та птиці. Однак лабораторні дослідження показують, що соєвий шрот має велику кількість антипоживних факторів  (АПФ), які зменшують його засвоюваність у шлунково-кишковому тракті (ШКТ), а саме:

  • Олігосахариди (найбільш відомі та вивчені – стахіоза та рафіноза). Потрапляючи до ШКТ, вони не засвоюються, переходять до товстого відділу кишечника, де слугують поживним середовищем для бактерій, викликаючи запалення ШКТ, діарею, алергічні реакції, зниження засвоюваності протеїну та інших поживних речовин, зменшуючи прирости живої ваги та збільшуючи конверсію комбікормів;
  • Інгібітори трипсину;
  • β-конгліцінін;
  • Інші.

Внаслідок наявності антипоживних факторів засвоюваність протеїну соєвого шроту складає тільки 80-82%, що значно нижче засвоюваності джерел білку тваринного походження (ліофілізована сироватка крові, сухе молоко, м’ясне борошно та інші).

З метою усунення АПФ та покращення засвоюваності протеїну з соєвого шроту, ми використовуємо ферментацію молочнокислими  бактеріями. В результаті своєї життєдіяльності молочнокислі бактерії біотрансформують АПФ у інші нешкідливі речовини та розщеплюють пептиди, у результаті чого ферментований соєвий шрот ЕР200/ЕР500 має наступні переваги перед звичайним:

  • Відсутність антипоживних факторів (АПФ)

В результаті життєдіяльності молочнокислі бактерії розщеплюють АПФ, внаслідок цього руйнуються олігосахариди, усувається інгібуюча активність трипсину, алергенність β-конгліцініну тощо:

Показники Вид соєпродуктів
Соєвий шрот Соєвий протеїновий концентрат EPU 500 SPC-F
Активність інгібітора трипсину, мг/г 4-8 2-3  0,5
Β-конгліцинін, мг/г 10-50 0,1 – 0,7 0,015
Олігосахариди, %: 6
Рафіноза 0,8 – 1,0 0,2  0,1
Стахіоза 4 – 4,5 1 – 3 0,1
  • Підвищена засвоюваність протеїну до мін. 95-96%.

Підвищення перетравності ферментованого соєвого шроту ЕР200/ЕР500 зумовлено тим, що в результаті дії молочнокислих бактерій на протеїн, лізуються зв’язки в ланцюгах пептидів, таким чином бактерії розщеплюють пептиди, зменшуючи їх середню довжину з 20кДа до 5кДа (у 4 рази!!!). Дрібні пептиди, легко перетравлюються та засвоюються тваринами та птицею, а також слугують джерелом протеїну для ентероцитів (особливо це важливо для молодняку!!!).

  • Наявність молочної кислоти 4-7%

Розщеплюючи олігосахариди та «харчуючись» ними, молочнокислі бактерії «виробляють» з них молочну кислоту. Органічна молочна кислота ферментованого соєвого шроту понижує рН в шлунку, збільшуючи активність ферментів травлення. Має пряму антибактеріальну дію. Опосередковано, саме органічна молочна кислота є джерелом енергії для мікроорганізмів, які виробляють кишковий слиз. За рахунок «ефекту підкислення», молочна кислота знижує буферність комбікормів, підвищує їх споживання тваринами та перетравлення у ШКТ.

  • Наявність живих лактобактерій 10*5-10*6 CFU/г

Ми використовуємо бережний режим сушіння нашого продукту після ферментації, у результаті чого молочнокислі бактерії залишаються живими та знаходяться у ньому.

Завдяки дії молочнокислих бактерій ферментований соєвий шрот ЕР200/ЕР500 стає легкозасвоюваним, немов би «дитяче харчування».

Легкозасвоювані рослинні пептиди – це те, що треба для потужного росту та розвитку поросят та молодняку птиці. Жива вага та конверсія корму є критеріями оцінки їх ефективності. Саме ферментований соєвий шрот ЕР200/ЕР500, який використовується у раціонах тварин та птиці, добре справляється з цією задачею, що призводить до високих показниках приросту живої ваги та низької конверсії.

Specification-ukr-EPU500.pdf